français | nederlands

Tembere

prononciation Tembere exemple Da was just as den oorlog gedaon was, want ik ben mo getrouwd as den oorlog voorbij was. Ge vond gen jonge nie mee, da vonde nie. En mijn schoonmoeder zei, Thérèse ga jamais heure plan kunnen trekke met die tembere. explication Ah ja, voor rationnement, da woaren tembers veu brood, tembers veu ditte, tembers veu 'n datte. En ze wou nie da'k trouwde, ge got ei plan nie kunnen trekken, ee ooh!