français | nederlands
Per trefwoord | Alfabetische volgorde
Woorden in actie
Deze woorden passen misschien beter niet in een boek dat de imago van de wijk wil opkrikken, maar ze maken zo'n deel uit van het dagelijks leven, dat het jammer zou zijn om ze te negeren. Hierzie : de scheldwoorden voor de boeren van den buiten, de boeren van de stad, de Vlamingen en de flikken.
Als je door de wijk van de Berenkuil wandelt, zijn er een aantal plaatsen die als geografische referentiepunten dienen. Je herkent ze in het landschap, als organisaties, standbeelden, winkels, pleinen.
Aan de mensen die ons een woord aanreikten, vroegen we ook telkens een definitie van het woord. Als antwoord kregen we vaak een verhaal, een herinnering, een belevenis, een opinie... een definitie die evenveel vertelt over het leven van de persoon als over het woord zelf.
Heel wat gemeenschappelijke woorden behoren tot het domein van de administratie, de gemeente, de officiële papieren, inschrijvingen op school. Vaak zijn het opgelegde termen die veel discussie veroorzaken.
Deze woorden slaan een brug tussen woorden die moeilijk uit te spreken zijn of ongekend zijn en plaatsen of personen die vertrouwd zijn. Ze gaan soms gepaard met een gebaar of een bepaald geluid. Ze helpen, ze verbinden.
Deze woorden zijn namen van mensen die in bepaalde kringen bekendheid hebben verworven.
Deze woorden werden ons aangereikt, zonder dat we de eigenlijke betekenis ervan precies konden vatten. Soms hadden we als interviewer geen idee tot welke taal dit woord behoorde of hoe het werd gespeld, en als we wel wisten tot welke taal het behoorde, kon de persoon die het ons schonk, noch iemand anders het voor ons vertalen.
Voortdurend worden code-woorden in taal geïntroduceerd voor activiteiten, mensen of objecten. Ze zijn enkel verstaanbaar voor ingewijden en horen geheim te blijven voor het merendeel van de mensen. Eens onthuld, voor altijd onthuld.
Woorden met een specifieke intentie, die een nieuw inzicht willen geven, ons willen geruststellen, verwonderen, aantrekken of enkel helpen te overleven.
Deze woorden bezitten de kracht om je mee op reis te nemen. Ze brengen je op een plek ver weg, tonen zich daar en leveren je zo een nieuwe blik op het hier en nu.
Er zijn woorden die vanuit een bepaalde taal of context een politiek verhaal in zich dragen. Ze hebben de kracht om ons te verplaatsen in een politieke situatie waarvan we vaak wel weet hebben via de actualiteit en de media, maar die deze woorden tastbaar maken.
Elk kwalitatief woordenboek vermeldt vaker meer dan een betekenis voor hetzelfde woord. Deze woorden hebben doorheen de tijd een nieuwe inhoud gekregen, waarbij niet altijd duidelijk is hoe de betekenisverschuiving heeft plaatsgevonden.
Woorden die beschouwd worden als algemeen aanvaard door veel mensen. Vaak zijn dit woorden die veel worden gehoord en gemakkelijk aan te leren zijn, zoals 'mooi' in het Nederlands ; of woorden waarmee je een sympathieke geste doet naar de andere, zoals 'Merhaba'. In al hun eenvoud en veelvuldig gebruik kunnen sommige van deze woorden toch nog voor verwarring zorgen.
Het Migratiaans is een uitvinding van filosoof Jérémie Piolat die schrijfworkshops organiseert met mensen die Frans leren (voir p.x). In het kader van dit project breidden we de betekenis van het Migratiaans uit tot alle woorden uit alle talen die je op een mondelinge manier aanleert en waarvan je vanuit je eigen moedertaal een transcriptie maakt. Een Franstalige zal een woord anders horen en dus ook anders visualiseren dan een Nederlandstalige of een Engelstalige. Van deze woorden kennen we de taal niet, en daarom kunnen de schrijfwijze en de betekenis voor sommigen zeer exotisch zijn.
Dit zijn woorden die ontbreken en waarvan we bij het begin van het project dachten dat ze zeker in de woordenlijst zouden belanden, de clichés bijvoorbeeld, witlof, Nasreddin, bougnoule.
Taal
CA
MZI
Oui
QG
Het 'Kameroenees' bestaat niet, dit woord verwijst naar woorden die worden gebruikt in Kameroenese talen.
Dagelijks gebruik